ZWROTY

Galeria Techne przyjmuje zwroty zgodnie z regulaminem sklepu internetowego umieszczonym na naszej stronie. Jeśli chcesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dostawy zamówionego towaru - wypełnij poniższy formularz i przyślij go do nas wraz ze zwracaną biżuterią. Pamiętaj, że biżuteria nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać nasze oryginalne metki i dowód zakupu (faktura). Biżuteria robiona na  zamówienie nie podlega tej procedurze. Galeria Techne zwraca w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, całkowitą wartość towaru wraz z kosztami dostawy ale nie wyższymi niż koszt najtańszej stosowanej w sklepie zwykłej przesyłki, niezależnie od kosztów przesyłki wybranej przez klienta. Galeria Techne nie zwraca kosztów odesłania zamówienia.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

telefoniczny: +48 61 851 85 43 lub +48 794 545 777  lub mailowy: galeria@galeriatechne.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ /FORMULARZ ZWROTU/

miejscowość ..............................., data ..............................

Dane klienta:

imię i nazwisko .......................................................................................

adres korespondencyjny ........................................................................

adres mailowy/nieobowiązkowo/ ............................................................

 

Ja, niżej podpisana/y proszę o zwrot kwoty równej zakupionemu przeze mnie towarowi wg poniższej specyfikacji w wysokości …………….zł

(słownie:....................................................................................……..)

oraz opłaty za przesyłkę w wysokości 5zł*

na konto nr.................................................................................................

lub przekazem pocztowym na adres .................................................................................................................. .....................................................................................................................

Zwracane produkty(nazwa/symbol/cena):

1. ........................................ /............................................... /....................

2. ....................................... / ............................................... / ....................

3. . ....................................... / ............................................../....................

nr zamówienia .......................................

nr faktury ...............................................

data zamówienia ...................................

 

Powód zwrotu / opcja nieobowiązkowa /:

Produkt się nie podoba, nie pasuje TAK/NIE


Produkt jest uszkodzony, wadliwy    TAK/NIE


Produkt wygląda inaczej niż na zdjęciach TAK/NIE


Omyłkowo zamówiono niewłaściwy produkt TAK/NIE


Dostarczony został nieprawidłowy produkt   TAK/NIE


Inny .........................................................                                 

                                                                    

                                                                                                     czytelny podpis 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Niniejsze oświadczenie wraz ze zwracanym produktem/produktami prosimy przesłać na adres korespondencyjny sklepu internetowego: Galeria Techne, pl.Wolności 5, 61-738 Poznań, Polska.

 * Galeria Techne zwraca w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, całkowitą wartość towaru wraz z kosztami dostawy ale nie wyższymi niż koszt najtańszej stosowanej w sklepie zwykłej przesyłki, niezależnie od kosztów przesyłki wybranej przez klienta. Galeria Techne nie zwraca kosztów odesłania zamówienia.