Galeria Techne przyjmuje zwroty zgodnie z regulaminem sklepu internetowego umieszczonym na naszej stronie. Jeśli chcesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dostawy zamówionego towaru - wypełnij poniższy formularz i przyślij go do nas z biżuterią. Pamiętaj, że biżuteria nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać nasze oryginalne metki i dowód zakupu (faktura). Biżuteria robiona na specjalne zamówienie nie podlega tej procedurze.Galeria TECHNE, pl.Wolności 5, 61-738 Poznań, www.i-techne.pl/ www.i-techne.com

______________________________________________________________________________


miejscowość ..............................., data ..............................


imię i nazwisko .......................................................................................

adres korespondencyjny ........................................................................

adres mailowy/nieobowiązkowo/ ............................................................


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

/FORMULARZ ZWROTU/

Zwracane produkty(nazwa/projektant/cena):

1. ........................................ /............................................... /....................

2. ....................................... / ............................................... / ....................

3. . ....................................... / ............................................... / ....................

nr zamówienia .......................................

nr faktury ...............................................

data zamówienia ...................................

Proszę o zwrot kwoty* ................................zł(słownie:.......................................................................................)

na konto nr................................................................................

lub przekazem pocztowym na adres .................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................

Powód zwrotu / opcja nieobowiązkowa /:

Produkt się nie podoba, nie pasuje TAK/NIE
Produkt jest uszkodzony, wadliwy    TAK/NIE
Produkt wygląda inaczej niż na zdjęciach TAK/NIE
Omyłkowo zamówiono niewłaściwy produkt TAK/NIE
Dostarczony został nieprawidłowy produkt   TAK/NIE
Inny ..................................................................................... 

Niniejsze oświadczenie wraz ze zwracanym produktem/produktami proszę przesłać na adres korespondencyjny sklepu internetowego: 

Galeria Techne

Anna Sokolnicka-Elzanowska

pl.Wolności 5, 61-738 Poznań

_____________________________________________________________________________________

 * Galeria Techne zwraca w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, całkowitą wartość towaru wraz z kosztami dostawy ale nie wyższymi niż koszt najtańszej stosowanej w sklepie zwykłej przesyłki, niezależnie od kosztów przesyłki wybranej przez klienta. Galeria Techne nie zwraca kosztów odesłania zamówienia.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

telefoniczny: +48 61 851 85 43 lub +48 794 545 777 

lub mailowy: galeria@galeriatechne.pl