POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka Prywatności Galerii TECHNE

Informacja o Polityce Prywatności dla Klientów  GALERII TECHNE

Wchodząca w życie: 25 maja 2018

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o prywatności w celu zrozumienia naszej polityki i praktyk dotyczących Państwa danych osobowych i sposobu ich przetwarzania przez nas. Korzystając ze stron internetowych Galerii TECHNE, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej informacji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na postanowienia niniejszej informacji, nie mogą Państwo korzystać z naszych stron internetowych ani naszych aplikacji, ani też nie mogą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych. Niniejsza informacja obejmuje ważne wiadomości z następujących dziedzin:

1. ZAKRES POLITYKI

2. ŻRÓDŁA INFORMACJI

3. INFORMACJE, JAKIE GROMADZIMY NA PAŃSTWA TEMAT I SPOSÓB, W JAKI JE GROMADZIMY

4. PLIKI COOKIES I OBRAZY WEB BEACONS

5. WYKORZYSTANIE PAŃSTWA INFORMACJI

6. UJAWNIANIE PAŃSTWA INFORMACJI

7. PRZECHOWYWANIE ORAZ/LUB PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA INFORMACJI

8. DOSTEP DO PAŃSTWA INFORMACJI

9. PAŃSTWA DECYZJE NA TEMAT SPOSOBU WYKORZYSTANIA I UJAWNIANIA PAŃSTWA INFORMACJI

10. ZMIANY NASZEJ POLITYKI

11. KONTAKT

 

Dla celów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, ze zmianami (Ustawa), administratorem danych jest Galeria TECHNE ,Anna Sokolnicka-Elzanowska, z siedzibą w Poznaniu(61-738) przy Placu Wolności, NIP 7780172707, REGON 630799805.

1. ZAKRES NINIEJSZEJ INFORMACJI

Niniejsza informacja o prywatności ("Informacja”) opisuje rodzaje danych, jakie Galeria TECHNE z siedzibą w Poznaniu, (“TECHNE” lub “my”) może od Państwa zbierać lub jakie Państwo mogą przekazywać nam w celu zebrania, wykorzystania, przetwarzania, ochrony i ujawniania tych danych. Informuje ona również Państwa, że mają Państwo prawo dostępu i uaktualniania Państwa danych, a także podejmowania pewnych decyzji co do sposobu wykorzystania Państwa informacji. Niniejsza Informacja obejmuje zarówno nasze procedury online, jak i offline dotyczące gromadzenia danych, w tym danych, jakie możemy zgromadzić za pośrednictwem naszych różnych kanałów, takich jak sklep stacjonarny, strony internetowe, aplikacje, media społecznościowe, ośrodki relacji z klientem, punkty handlowe i imprezy. Proszę zauważyć, że możemy łączyć zgromadzone przez nas dane za pośrednictwem jednej metody (np. strona internetowa TECHNE) z danymi zgromadzonymi innymi metodami (np. event offline TECHNE). Niezależnie od postanowień niniejszej Informacji, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Państwa wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

1. ŹRÓDŁA INFORMACJI Niniejsza Informacja ma zastosowanie do danych, jakie gromadzimy od lub na temat naszych klientów, przy zastosowaniu metod opisanych poniżej (INFORMACJE, JAKIE GROMADZIMY NA PAŃSTWA TEMAT I SPOSÓB, W JAKI JE GROMADZIMY), z następujących źródeł: Strony TECHNE - skierowane do konsumentów Strony Internetowe, prowadzone przez TECHNE, łącznie ze stronami prowadzonymi przez nas na naszych domenach/URL oraz ministrony/aplikacje, jakie prowadzimy na serwerach społecznościowych osób trzecich, np. Facebook ("Strony Internetowe"); Strony mobilne/aplikacje TECHNE - skierowane do konsumentów strony mobilne lub aplikacje prowadzone przez TECHNE, takie jak aplikacje do użytku w smartfonach;  E-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne -obejmują one komunikację elektroniczną między Państwem a TECHNE; Formularze rejestracyjne, reklamacyjne i zamówień offiine -drukowane formularze rejestracyjne oraz inne podobne formularze, jakie możemy gromadzić od klientów, na przykład za pośrednictwem poczty, pokazów w sklepach lub imprez; Dane z innych źródeł - informacje, jakie możemy uzyskać o Państwu z innych źródeł.

2. INFORMACJE, JAKIE GROMADZIMY NA PAŃSTWA TEMAT I SPOSOBY ICH GROMADZENIA

W zależności od tego, w jaki sposób przebiega Państwa interakcja z TECHNE (online, offline, telefonicznie, itp.), możemy gromadzić od Państwa różnego rodzaju informacje, zgodnie z opisem zawartym poniżej. Informacje pozyskiwane podczas osobistego kontaktu. Obejmują one wszelkie informacje, jakie przekazują nam Państwo, a które pozwalają na osobisty kontakt z Państwem, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, adres zamieszkania. Wszelkie informacje wymagane w celu udostępnienia Państwu dostępu do Państwa profilu na specjalnym koncie klienta. Do przykładów należy państwa login/adres email, nazwa użytkownika, hasło w niemożliwej do odzyskania formie, oraz/lub pytania i odpowiedzi zabezpieczające. Informacje antropometryczne. Informacje o rozmiarach, obwodach i wielkościach części ciała potrzebne do realizacji zamówień i napraw np. rozmiary palców, obwody nadgarstka itp. Informacje demograficzne. Informacje, jakie mogą Państwo dobrowolnie nam przekazać, które opisują Państwa charakterystykę demograficzną lub psychograficzną. Informacje techniczne o komputerze/urządzeniu mobilnym. Wszelkie informacje o systemie komputerowym lub innych urządzeniach technologicznych, jakich mogą Państwo używać do dostępu do jednej z naszych Stron Internetowych lub aplikacji, takie jak adres protokołu internetowego (IP) wykorzystywanego do łączenia się przez Państwa komputer lub urządzenie z Internetem, rodzaj systemu operacyjnego, TECHNE za pośrednictwem urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon, zgromadzone dane mogą obejmować również unikalny numer identyfikacyjny Państwa urządzenia, jego lokalizację geograficzną, a także inne podobne dane dotyczące urządzenia mobilnego. Informacje na temat korzystania ze stron internetowych. Podczas nawigacji i interakcji z naszymi Stronami Internetowymi, możemy korzystać z technologii automatycznego gromadzenia danych w celu gromadzenia pewnych informacji dotyczących Państwa działań. Obejmuje to informacje takie jak linki, na jakie Państwo klikają, strony, których treści Państwo oglądają i czas, przez jaki to państwo czynią, a także inne podobne informacje i statystyki dotyczące Państwa interakcji, takie jak czas reakcji na stronie, błędy związane z downloadem, długość wizyt na poszczególnych stronach. Informacje te są pozyskiwane przy wykorzystaniu automatycznych technologii, takich jak pliki cookies (pliki cookies wyszukiwarki, flash cookies) i web beacony, a mogą być również pozyskiwane za pośrednictwem usług śledzenia oferowanych przez osoby trzecie (takich jak Google Analytics), które gromadzą łączne dane (takie jak liczba wizy na danej stronie lub ilość czasu spędzonego na danej stronie). Informacje zwrotne od klientów. Obejmują one informacje, jakie dobrowolnie Państwo przekazujecie nam na temat państwa doświadczeń związanych z korzystaniem z naszych produktów i usług. Informacje z sieci społecznościowych. Może to dotyczyć konkretnych informacji stanowiących część Państwa profilu na stronie w portalu społecznościowym prowadzonym przez osoby trzecie (np. Facebook), jakie pozwalają Państwo sieci społecznościowej osób trzecich przekazywać do naszej wiadomości. Do przykładów należą podstawowe dane o koncie (np. imię i nazwisko, adres email, płeć, data urodzin, aktualnie zamieszkiwane miasto, zdjęcie profilowe, nazwa użytkownika, lista znajomych, itp.), a także wszelkie inne dodatkowe informacje lub czynności, na jakie zezwalają Państwo sieci społecznościowej osób trzecich do przekazania do wiadomości podmiotom tworzącym aplikacje. Na przykład, możemy otrzymać informacje na temat Państwa profilu w sieci społecznościowej (lub fragmenty takich informacji) za każdym razem, gdy ładują Państwo lub prowadzą interakcję z aplikacją TECHNE w sieci społecznościowej typu Facebook lub za każdym razem, gdy korzystają Państwo z danej funkcjonalności sieci społecznościowej zintegrowanej ze stroną TECHNE (np. Facebook Connect). Proszę jednakże zauważyć, że aplikacje internetowe TECHNE w sieciach społecznościowych takich jak Facebook pobierają i przetwarzają tylko te informacje z państwa profilu w sieci społecznościowej, jakie Państwo dobrowolnie dzielą z aplikacją po otrzymaniu informacji z aplikacji o celu gromadzenia danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki Państwa informacje pochodzące z sieci społecznościowych prowadzonych przez osoby trzecie są pozyskiwane przez TECHNE (lub inne podmioty opracowujące aplikacje i będące osobami trzecimi), proszę wejść na stronę danej sieci społecznościowej. Ponadto, przyjmują Państwo do wiadomości, że Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu dopasowania informacji z sieci społecznościowej w celach reklamowych. Płatność i informacje finansowe. Wszelkie informacje, jakie są nam potrzebne w celu realizacji sprzedaży, bądź też z jakich korzystają Państwo w celu dokonania sprzedaży, takie jak [dane Państwa karty debetowej lub kredytowej (nazwisko posiadacza, numer karty, data ważności, itp.) lub innych form płatności (jeżeli są udostępniane)]. W każdym przypadku, nie przechowujemy informacji na temat kart płatniczych dłużej niż jest to wymagane w celu sfinalizowania transakcji płatności i stosujemy się w tym względzie do obowiązujących przepisów, takich jak PCI DSS.

3. PLIKI COOKIES i BEACONS

Wykorzystujemy pliki cookies w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników naszych Stron Internetowych w celu ulepszenia korzystania z nich i ich funkcjonalności. Pomaga nam to je ulepszać i zapewniać Państwu lepsze doświadczenia w procesie wyszukiwania treści. Możemy gromadzić informacje za pośrednictwem technologii zautomatyzowanych (takich jak pliki cookies i web beacon), które gromadzą i zapamiętują pewne informacje na temat loginów, techniczne informacje komputerowe oraz/lub informacje na temat poprzedniego użytkowania stron internetowych. W celu nauczenia się, w jaki sposób możecie zarządzać swoimi ustawieniami plików cookies i uzyskania szczegółowych informacji na temat plików cookies, jakie my wykorzystujemy oraz celów, w jakich je wykorzystujemy, zapoznajcie się z naszą Polityką Plików cookies [https://i-techne.com/strona/polityka_cookies]. Jeżeli nie uaktywnią Państwo plików cookies lub nie wyrażą na nie zgody, proszę zauważyć, że niektóre treści z naszych Stron Internetowych mogą być niedostępne lub mogą nie funkcjonować poprawnie. Proszę zauważyć, że “flash” cookies różnią się od plików cookies wyszukiwarki pod względem sposobu, w jaki flash cookies przechwytują i przechowują dane. Państwa narzędzia zarządzania plikami cookies przeglądarki nie usuną flash cookies. Możemy również stosować obrazy web beacons w celu pozyskania informacji na temat tego, w jaki sposób reagują Państwo na pewne kampanie mailowe (np. termin, w jakim email jest otwierany, do jakiś stron użytkownik przechodzi z maila, itd.). Możemy również współpracować z siecią reklamową osób trzecich w celu prezentacji reklam na naszych Stronach Internetowych lub zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasz partner sieci reklamowej korzysta z plików cookies i obrazów web beacons w celu gromadzenia danych nie pozwalających na identyfikację osób, a pozwalających na wykrycie Państwa aktywności na danej oraz innych stronach internetowych w celu zapewnienia Państwu dopasowanej reklamy, zgodnej z Państwa zainteresowaniami. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by informacje te były wykorzystywane w celu przekazywania Państwu skierowanych specjalnie do Państwa reklam, mogą Państwo z tego zrezygnować, wysyłając do nas taką informację. Proszę zauważyć, że nie zapobiegnie to otrzymywaniu przez Państwa reklam. Będą Państwo nadal otrzymywać reklamy rodzajowe. Pliki logowania. Możemy gromadzić informacje w formie plików logowania, które rejestrują aktywność w sieci i zbierają dane statystyczne o zwyczajach użytkowników sieci. Dane te są generowane automatycznie i pomagają nam rozwiązywać błędy, polepszać wyniki lub utrzymywać bezpieczeństwo na naszych Stronach Internetowych. Pliki cookies. Możemy wykorzystywać pliki cookies w celu polepszenia korzystania i funkcjonalności naszych Stron Internetowych oraz lepszego zrozumienia, jak goście korzystają z naszych Stron Internetowych oraz z narzędzi i usług oferowanych za ich pośrednictwem. Magazynowanie plików cookies na Państwa komputerach zapewnia nam łatwy i wygodny sposób na spersonalizowanie i ulepszenie Państwa doświadczeń na naszych Stronach Internetowych oraz zapewnienie, że każda kolejna wizyta na naszych stronach da Państwu coraz więcej radości. Obrazy Web Beacons. Obrazy web beacons (zwane również “web bugs”) stanowią małe ciągi kodów, które stanowią metodę dostarczania obrazu graficznego na stronie internetowej lub w wiadomości email w celu przekazania danych z powrotem do nas. Informacje gromadzone za pośrednictwem obrazów web beacons mogą obejmować informacje techniczne takie jak adres IP, a także informacje o sposobie, w jaki użytkownik reaguje na kampanię mailową (np. kiedy wiadomość email została otwarta, z jakimi stronami użytkownik się łączy z poziomu wiadomości, itd.). Możemy korzystać z obrazów web beacons na naszych Stronach Internetowych lub umieszczać je w przesyłanych do Państwa wiadomościach mailowych. Wykorzystujemy informacje z obrazów web beacon w szeregu celów, łącznie m.in z uzyskiwaniem raportów na temat ruchu na stronie, unikalnych liczników wizyt danego użytkownika, reklamy oraz audytu i sprawozdawczości mailowej, a ponadto w celach personalizacji.

4. WYKORZYSTANIE PAŃSTWA INFORMACJI

W poniższych akapitach opisujemy różne cele, w jakich możemy gromadzić i wykorzystywać Państwa informacje, a także różne rodzaje informacji, jakie mogą dla każdego z nich być zebrane. Proszę zauważyć, że nie wszystkie z poniższych wykorzystań będą miały zastosowanie do każdego z klientów. Obsługa klienta. Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu zapewnienia Państwu obsługi klienta, łącznie z odpowiedzią na Państwa zapytania. Zwykle wymaga to wykorzystania pewnych osobistych danych kontaktowych i informacji dotyczących powodów Państwa zapytań (np. status zamówienia, kwestie techniczne, pytania dotyczące produktów/reklamacji, ogólne zapytania, itd.). Konkursy oraz inne promocje. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy wykorzystać Państwa informacje w celu przekazania Państwu kampanii marketingowych lub promocji. Niektóre z naszych promocji mogą być prowadzone w sieciach społecznościowych należących do osób trzecich. W celu uzyskania dalszych informacji o naszych konkursach oraz innych promocjach, a także o sposobach, w jaki możemy przetwarzać dane osobowe w związku z takimi konkursami, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi regulaminami lub zasadami podanymi wraz z każdą z promocji. Komunikacja marketingowa. Jeżeli udzielą nam Państwo swojej zgody na przesłanie Państwu naszych informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy wykorzystać Państwa informacje w celu przekazania Państwu informacji dotyczących towarów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować (komunikacja marketingowa), w sposób taki jak za pośrednictwem emaila, SMSa, MMSa i mailingu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu modyfikowania swoich preferencji dotyczących komunikacji marketingowej, proszę zapoznać się z ustępami 8 i 9 poniżej. Sieci społecznościowe osób trzecich. Możemy wykorzystać Państwa informacje, podczas gdy prowadzą państwo interakcję w ramach sieci społecznościowych należących do osób trzecich, np. poprzez naciśnięcie przycisku ”lubię”. Mogą się Państwo dowiedzieć więcej na temat sposobu działania tych funkcji, a także danych profilowych, jakie możemy uzyskać na Państwa temat, poprzez odwiedzenie odpowiednich stron w ramach sieci społecznościowych osób trzecich. Ulepszenie i personalizacja strony internetowej. Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu polepszenia i spersonalizowania Państwa doświadczeń na naszych Stronach Internetowych i w naszych aplikacjach; w celu zapewnienia, że treści pochodzące z naszych Stron Internetowych są przedstawiane w najbardziej skuteczny sposób dla Państwa i Państwa komputera; a także w celu zagwarantowania Państwu uczestniczenia w funkcjonalnościach umożliwiających interakcję, jeżeli taką podejmą Państwo decyzję. Zwykle czynimy to za pośrednictwem technologii zautomatyzowanych (takich jak pliki cookies), które gromadzą i zapamiętują pewne informacje na temat loginów, techniczne informacje komputerowe oraz/lub informacje na temat poprzedniego użytkowania stron internetowych. Na przykład, jeżeli taką podejmą Państwo decyzję, możemy zapamiętać państwa login/adres email lub nazwę użytkownika, aby mogli Państwo szybko zalogować się kolejnym razem, gdy odwiedzą Państwo naszą. W oparciu o tego typu informacje, możemy również przedstawić Państwu konkretne treści TECHNE lub promocje, jakie są zaprojektowane specjalnie pod kątem Państwa zainteresowań. Realizacja zamówień, napraw i rezerwacji. Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu przetwarzania i wysyłki Państwa zamówień, a także informowania Państwa o statusie Państwa zamówień. Może to pociągać za sobą wykorzystanie pewnych kontaktowych danych osobowych i informacji na temat płatności. Pozostałe ogólne cele (np. bezpieczeństwo w sieci, badania wewnętrzne). Jeżeli udzielą nam Państwo na to zgody, możemy wykorzystać Państwa informacje w innych ogólnych celach handlowych, takich jak prowadzenie wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych; a także pomiaru skuteczności kampanii reklamowych.

5. UJAWNIANIE PAŃSTWA INFORMACJI

Możemy dzielić się Państwa informacjami z pewnymi spółkami lub w pewnych sytuacjach opisanych poniżej. Osoby trzecie mogą uzyskać dostęp i wykorzystywać Państwa informacje wyłącznie w celu wykonania konkretnych zadań, jakie zostały im zlecone, a wówczas są proszone o zachowanie Państwa informacji w poufności i bezpieczeństwie. Nie wynajmujemy ani nie prowadzimy sprzedaży Państwa informacji na rzecz spółek będących osobami trzecimi w celu wykorzystania przez nie w ich własnych celach marketingowych. Agenci i usługodawcy. Są to spółki zewnętrzne, które wynajmujemy, aby pomagały nam w prowadzeniu naszej działalności (np. realizacja zamówień, przetwarzanie płatności, prowadzenie Stron Internetowych, usługi wsparcia, promocje, opracowanie Stron Internetowych, itd.).

6. PRZECHOWYWANIE ORAZ/LUB PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA INFORMACJI

Stosujemy szereg standardowych metod (opisanych poniżej) w celu utrzymania poufności i bezpieczeństwa informacji naszych klientów. Prosimy jednakże zauważyć, że ochrona ta nie ma zastosowania do informacji, jakie postanawiają Państwo udostępnić publicznie, np. w sieciach społecznościowych. Bezpieczne środowiska pracy. Przechowujemy Państwa informacje w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić dane osobowe. Przekazywanie informacji przez Internet nie jest niestety w pełni bezpieczne i mimo że dokładamy starań, by chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych podczas ich przekazywania do naszych Stron Internetowych. Z chwilą otrzymania Państwa informacji, zastosujemy ścisłe procedury i środki bezpieczeństwa, by zapobiegać przed nieupoważnionym dostępem. Generalnie przechowujemy Państwa informacje, dopóki jest aktywne Państwa konto u nas lub przez czas, jaki jest to potrzebne w celu świadczenia Państwu właściwych usług i stosowania się do wymagań prawnych. Oznacza to, że możemy zachować Państwa dane osobowe przez odpowiedni okres czasu po tym, jak przestaną Państwo korzystać z naszych usług lub przestaną korzystać z naszych Stron Internetowych, przy czym nie zostaną one wykorzystane w sposób komercyjny z chwilą usunięcia Państwa konta. Środki, podjęcia których oczekujemy od Państwa. Istotne jest, byście Państwo również odgrywali rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa własnych informacji. Podczas składania wniosku o konto online, powinni być Państwo pewni, że wybieracie hasło, które innym trudno będzie odgadnąć i nigdy nie ujawniacie swojego hasła żadnym osobom, gdyż sami jesteście odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła. Jeżeli korzystają Państwo ze wspólnego lub publicznego komputera, nigdy nie należy zapamiętywać swojego loginu/adresu email lub hasła i należy się wylogować ze swojego konta za każdym razem, gdy odchodzą Państwo od komputera. Powinni Państwo również korzystać z ustawień i kontroli prywatności, jakie możemy przekazać Państwu na społecznościowych serwisach naszych Stron Internetowych.

Akceptując warunki niniejszej Polityki, bądź też, w przypadku, gdy jest to konieczne w danej sytuacji, wyrażając wyraźną zgodę na dany cel gromadzenia lub przetwarzania danych, wyrażają Państwo zgodę na takie przekazanie, przechowywanie oraz/lub przetwarzanie.

7. DOSTĘP DO PAŃSTWA INFORMACJI

Dostęp do informacji. Prawo daje Państwu możliwość uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Państwa temat, pochodzenia tych informacji oraz wszelkich przypadkach ich ujawniania, które bądź nastąpiło, bądź jest planowane. Modyfikacja informacji. Mogą Państwo również usuwać, poprawiać lub zmieniać swoje dane. Pragniemy zauważyć, że w niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych w sposób inny, niż poprzez usunięcie Państwa konta.

Wszystkie dane dotyczące konta w sklepie internetowym mogą Państwo edytować samodzielnie (jeśli takie konto Państwo posiadają) na naszej Stronie Internetowej.

Mogą Państwo również uzyskać dostęp, modyfikować lub usuwać swoje dane, a także zrezygnować z każdego z celów przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez przesłanie nam takiej informacji na adres: Galeria TECHNE, Plac Wolności 5, 61-738 Poznań / Polska lub mailowo na adres: galeria@galeriatechne.pl

8. PAŃSTWA WYBÓR, W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY PAŃSTWA INFORMACJE

Dokładamy starań, by zapewnić Państwu wybór dotyczący danych osobowych, jakie Państwo nam przekazują. Następujące mechanizmy zapewniają Państwu kontrolę nad swoimi informacjami: Technologie śledzenia. Mogą Państwo ustawić swoją wyszukiwarkę w taki sposób, by nie zezwalała na dostęp niektórych plików cookies przeglądarki lub by ostrzegała Państwa, że są przesyłane pliki cookies. Proszę zobaczyć PLIKI COOKIES I OBRAZY WEB BEACONS wyżej. Reklama, marketing i promocje. Jeżeli nie chcą Państwo, by Państwa kontaktowe dane osobowe były wykorzystywane przez TECHNE w celu promowania naszych własnych produktów lub usług, mogą Państwo wycofać się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji umieszczonej na formularzu rejestracyjnym lub w innym wskazanym przez nas miejscu. Mogą Państwo zawsze zrezygnować z opcji otrzymywania komunikacji mailowej lub smsów związanych z marketingiem poprzez zastosowanie się do wskazówek dotyczących rezygnacji z subskrypcji przekazanych w ramach każdej z komunikacji. W dowolnym czasie, mogą Państwo zrezygnować poprzez zalogowanie się na Strony Internetowe i dostosowanie swoich preferencji użytkownika na swoim koncie poprzez odhaczenie odpowiednich opcji lub kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych (kontakt opisany w punkcie 10). Pragniemy zauważyć, że nawet jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania komunikacji marketingowej, mogą państwo nadal otrzymywać od nas komunikaty administracyjne, takie jak potwierdzenia zamówień lub innych transakcji, powiadomienia o Państwa działalności na koncie (np. potwierdzenia z konta, zmiany hasła, itd.), a także inne ważne ogłoszenia.

9. ZMIANY NASZEJ INFORMACJI

Jeżeli wprowadzimy zmiany postępowania z Państwa informacjami, dokonamy aktualizacji niniejszej Polityki. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do naszych praktyk i niniejszej Polityki w każdym czasie. Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej Polityki w przyszłości zostaną umieszczone i podane do wiadomości na naszych stronach internetowych.

10. KONTAKT

W celu zadania pytań lub przekazania uwag na temat niniejszej Informacji lub praktyk dotyczących prywatności, prosimy o kontakt: Galeria TECHNE, Inspektor Danych Osobowych, pl. Wolności 5, 61-738 Poznań; telefon: +48 794 545 777;             e-mail:galeria@galeriatechne.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl